NOVINKY

arr312.8.2019 Nové zbožíOd pondělí 12.8. 2019 budeme mít zbrusu NOVÉ zboží. Navštivte nás na prodejně v Ústí nad... arr312.11.2018 Nový EshopV pondělí 12.11.2018 spouštíme nový EShop .. hezké nakupování. Admin...


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu www.gb-vogue.cz

·         Udělujete tímto souhlas Gabriele Bezdíčkové, DiS., Ústí nad Orlicí, Na Pláni 15

33, 56206, IČ 88719294 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

·         jméno, příjmení

·         e-mailovou adresu

·         telefonní číslo

·         adresu/sídlo

·         Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

·         Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

·         Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

·         Zpracování osobních údajů je prováděno Gabrielou Bezdíčkovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

·         dopravce Česká pošta, státní podnik, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99, IČ 47114983

·         příjemce plateb Fio banka, a.s., IČO: 61858374, sídlo V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza), 117 21, Praha

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

·         Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese bezdickova.g@gb-vogue.cz

·         Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

·         zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

·         vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

·         požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

·         vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

·         požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

·         na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

·         požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

·         na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

·         podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.