NOVINKY

arr327.11.2018 Nové zbožíOd pondělí 27.11.2018 budeme mít zbrusu nové zboží. Přijďte se podívat. Admin... arr312.11.2018 Nový EshopV pondělí 12.11.2018 spouštíme nový EShop .. hezké nakupování. Admin...

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu www.gb-vogue.cz

·         Udělujete tímto souhlas Gabriele Bezdíčkové, DiS., Ústí nad Orlicí, Na Pláni 15

33, 56206, IČ 88719294 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

·         jméno, příjmení

·         e-mailovou adresu

·         telefonní číslo

·         adresu/sídlo

·         Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

·         Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

·         Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

·         Zpracování osobních údajů je prováděno Gabrielou Bezdíčkovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

·         dopravce Česká pošta, státní podnik, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99, IČ 47114983

·         příjemce plateb Fio banka, a.s., IČO: 61858374, sídlo V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza), 117 21, Praha

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

·         Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese bezdickova.g@gb-vogue.cz

·         Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

·         zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

·         vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

·         požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

·         vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

·         požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

·         na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

·         požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

·         na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

·         podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.